شما می توانید در صورت تمایل به همکاری در بخش های مختلف رویداد بین المللی اسکوکواکس اعم از بازاریابی، ارتباطات داخلی، ارتباطات بین الملل  با ما همکاری داشته باشید،
لطفا فرم پیش رو را تکمیل نمایید.

از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم!
به امید دیدار شما در رویداد.

نخستین رویداد بین المللی اسکوکواکس را فراموش نکنید!

ایران اسکوکواکس رویدادی تجارت محور، دارای پیش فرایند و پس فرایند بازاریابی است