عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای چشم انداز جدیدی برای توسعه همکاری های منطقه ای


” ولادیمیر نوروف”  معاون وزیر امورخارجه ازبکستان در مراسم  امضای سند یک مرحله دیگر برای  عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای در تاشکند اعلام کرد: عضویت ایران در این سازمان مسولیت جغرافیایی شانگهای را گسترش می دهد و چشم انداز جدیدی را برای توسعه همکاری های منطقه ای می گشاید.

وی در این مراسم که روسای نهادهای دائمی سازمان شانگهای ، هماهنگ کننده ملی کشورهای عضو و روسای دیپلماتیک چین و روسیه در تاشکند حضور داشتند، گفت : این سازمان با اطمینان در حال حرکت به سوی همکاری های گسترده بین قاره ای در محدوده وسیع ” اوراسیا” است. در این سند طرف ایرانی تمایل خود را نسبت به تکمیل فرایند کسب وضعیت عضو دائم در سازمان همکاری شانگ‌های اعلام کرد.

“حمید نیرآبادی”  سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری ازبکستان  در این مراسم در سخنانی ضمن تشکر از حمایت کشور‌های عضو برای پذیرش کشورمان در سازمان شانگهای ، چندجانبه گرایی، همکاری جمعی و مبارزه با تروریسم را از ویژگی‌های متمایز سازمان همکاری شانگهای دانست.

سفیر کشورمان در تاشکند با بیان این که سازمان همکاری شانگ‌های یک “کلوپ شرقی” است، گفت: مبنای همکاری در این سازمان بهره گیری از ظرفیت‌های گسترده سازمان در چارچوبی دوستانه و همراه با اجماع است.

 

“ژانگ مینگ ” دبیر سازمان همکاری شانگهای در این مراسم با ارسال پیام ویدیوکنفرانس

از همه کشورها به دلیل همکاری در زمینه نهایی کردن اسناد پذیرش ایران در این سازمان قدردانی کرد. مرحله بعدی این روند، امضای یادداشت تعهدات در حاشیه نشست آتی سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگ‌های در سمرقند در شهریور ماه سال اینده خواهد بود و پس از آن سران کشور‌های عضو اعطای وضعیت عضویت سازمان همکاری شانگهای به کشورمان را تایید خواهند کرد.

نظردهی بسته شده است