تعداد اتاق های بازرگانی مشترك ایران و کشورهای عضو SCO و شرکای گفتگو و همسایگان ایران

  • اتاق های مشترك ایران با اعضای SCO
  • اتاق مشترک ایران و چین
  • اتاق مشترک ایران و روسیه
  • اتاق مشترک ایران و قزاقستان
  • اتاق مشترک ایران و ازبکستان
  • اتاق مشترک ایران و تاجیکستان
  • اتاق مشترک ایران و هند
  • اتاق مشترک ایران و پاکستان
  • اتاق مشترک اتاق ایران و افغانستان
  • اتاق های مشترک ایران با شرکای گفتگوی SCO
  • اتاق مشترک ایران و ارمنستان
  • اتاق مشترک ایران و ترکیه
  • اتاق مشترک ایران و آذربایجان
  • اتاق های مشترک ایران با همسایگان غیرعضو SCO
  • اتاق مشترک ایران و عراق
  • اتاق مشترک ایران و ترکمنستان
  • اتاق مشترک ایران و کویت
  • اتاق مشترک ایران و قطر
  • اتاق مشترک ایران و امارات
  • اتاق مشترک ایران و عمان
  • اتاق مشترك با قرقیزستان، بلاروس و مغولستان از اعضای SCO و نپال و سریلانکا و کامبوج از شرکای گفتگوی SCO و بحرین و عربستان از همسایگان ایران نداریم.