تعداد اتاق های بازرگانی مشترك ایران و کشورهای عضو SCO و شرکای گفتگو و همسایگان ایران

 • اتاق های مشترك ایران با اعضای SCO
 • اتاق مشترک ایران و چین
 • اتاق مشترک ایران و روسیه
 • اتاق مشترک ایران و قزاقستان
 • اتاق مشترک ایران و ازبکستان
 • اتاق مشترک ایران و تاجیکستان
 • اتاق مشترک ایران و هند
 • اتاق مشترک ایران و پاکستان
 • اتاق مشترک اتاق ایران و افغانستان
 • اتاق های مشترک ایران با شرکای گفتگوی SCO
 • اتاق مشترک ایران و ارمنستان
 • اتاق مشترک ایران و ترکیه
 • اتاق مشترک ایران و آذربایجان
 • اتاق های مشترک ایران با همسایگان غیرعضو SCO
 • اتاق مشترک ایران و عراق
 • اتاق مشترک ایران و ترکمنستان
 • اتاق مشترک ایران و کویت
 • اتاق مشترک ایران و قطر
 • اتاق مشترک ایران و امارات
 • اتاق مشترک ایران و عمان
 • اتاق مشترك با قرقیزستان، بلاروس و مغولستان از اعضای SCO و نپال و سریلانکا و کامبوج از شرکای گفتگوی SCO و بحرین و عربستان از همسایگان ایران نداریم.