شاخص جمعیت

شاخص جمعیت هر کشوری یکی از مهمترین مولفه ها در ارزیابی بازار آن کشور می باشد که به آمار جمعیت کشورهای گروه ۱۸  بعلاوه ۸  از میان کشورهای عضو سازمان شانگهای (دایمی، ناظر، شرکای گفتگو) و همسایگان ایران (غیرعضو سازمان) در ذیل اشاره شده است که مجموع جعیت این کشورهاقریب به نیمی از جمعیت جهان است.

جمعیت اعضای دایمی و ناظر سازمان همکاری شانگهای

 • چین حدوداً یک میلیارد۴۱۲ میلیون نفر
 • روسیه حدوداً از ۱۴۶ میلیون و ۳۲ هزارنفر
 • قزاقستان حدوداً ۱۸ میلیون۷۵۵ هزار نفر
 • قرقیزستان حدوداً از ۶ میلیون  و ۵۲۳ هزار نفر
 • تاجیکستان حدوداً از ۹میلیون  ۵۳۸ هزار نفر
 • ازبکستان حدوداً از ۳۴ میلیون و ۲۳ هزار نفر
 • هند حدوداً بیش از یک  میلیارد ۳۸ میلیون نفر
 • پاکستان حدوداً ۲۲۰میلیون و ۹۰۰ هزار نفر
 • ایران حدوداً ۸۳ میلیون و ۹۹ هزار نفر
 • افغانستان (ناظر) حدوداً ۳۸میلیون  و ۹۳ هزار نفر
 • بلاروس (ناظر) حدوداً ۹ میلیون۳۹۹ هزار نفر
 • مغولستان (ناظر) حدوداً ۳ میلیون و ۲۷۸ هزار نفر

جمعیت  شرکای گفتگوی سازمان همکاری شانگهای

 • ارمنستان حدوداً ۲ میلیون ۹۶۳ هزار نفر
 • آذربایجان حدوداً ۱۰ میلیون و ۱۱۰ هزار نفر
 • کامبوج حدوداً ۱۶ میلیون و ۷۲۰ هزار نفر
 • نپال حدوداً ۲۹ میلیون و ۱۴۰ هزار نفر
 • ترکیه حدوداً ۸۴ میلیون و ۳۴۰ هزار نفر
 • سیلانکا حدوداً ۲۱ میلیون و ۹۲۰ هزار نفر

جمعیت  کشورهای همسایه ایران غیر سازمان همکاری شانگهای

 • ترکمنستان حدوداً ۶ میلیون و ۳۱ هزار نفر
 • عراق حدوداً  ۴۰ میلیون و ۲۲ هزار نفر
 • امارات حدوداً ۹ میلیون ۸۹ هزار نفر
 • بحرین حدوداً یک میلیون و ۷۰۲ هزارنفر
 • عربستان حدوداً ۳۴ میلیون و ۸۱ هزار نفر
 • عمان حدوداً ۵ میلیون و۱۰۷ هزار نفر
 • قطر حدوداً ۲ میلیون و ۸۸۱ هزار نفر
 • کویت حدوداً ۴ میلیون و ۲۷۱ هزار نفر